Správa a údržba nemovitostí pro SVJ, zajišťování drobných oprav, revizí a úklidů

Založení firmy
0
Spravovaných bytových domů
0 +
Spravovaných bytových domů
0 +

Správa nemovitostí a budov, údržba nemovitostí pro SVJ Pardubice a okolí

Komplexní služby pro vlastníky domů.

Převzetí odpovědnosti za ekonomickou a technickou agendu domu.

Komplexní servis pro vaše klienty s individuální dohodou dle potřeb klienta.

Uzavírání smluv na dodávku energie, nezbytná organizační příprava a jednání jménem mandanta, vedoucí k přesměrování a uzavření smluv na dodávky energií a služeb na společenství / v případě požadavku příkazce nebo při změně správce.

Spolupráce při plánování oprav a údržby z hlediska potřeb a plánování finančních prostředků.

Zajišťování dodavatelů drobných a havarijních oprav v domě

Zajišťování oprav a investičních akcí.

Plánování budoucích oprav – včetně plánování finančních prostředků.

Zajišťování právních služeb pro potřeby klienta.

Příjem, řešení a evidence připomínek organizačně správních činností v kanceláři správce či přímo u klienta (dle potřeb).

Zajišťování schůzí shromáždění (dle zákona 1 ročně).

Konzultace a poradenství v oblasti bydlení.

Zajištění stavebního povolení, posouzení technického stavu domu autorizovaným technikem v oboru pozemních staveb.

Vypracování projektové dokumentace, případě pomoc v provedení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.

Zajištění technický či stavební dozor investora, fyzická kontrola stavby při realizaci díla, kolaudace.

Zajištění pravidelné údržby, stavební práce, zahradnické práce.

Úklidy

Smluvní zajištění ostrahy objektu včetně napojení na pult centralizované ochrany.

Bezplatné konzultace o problematice bydlení společenství vlastníků v dohodnutém rozsahu.

Zprostředkování průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Zpracování a vedení účetnictví pro SVJ poskytujeme také ve městech Přelouč, Chrudim, Holice v Čechách, Vysoké Mýto a Praha.

Doplňkové služby

Úklidové služby

Revitalizace domu

Založení společenství vlastníků - kompletní servis - ustavující schůze

Zápisy a změny b obchodním rejstříku.

Nové stanovy dle NOZ

Pravidla, jimiž se stanoví výše příspěvku na správu domu, druh služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsob rozúčtování cen služeb na jednotky funkce předsedy společenství.

Nabídku Vám zpracujeme zdarma
Pozvěte nás do výběrového řízení.

Zajišťování drobných oprav a revizí
Pardubice a okolí

Pro řešení oprav a mimořádných událostí máme zřízen 24 hodinový nepřetržitý dispečink, který je v provozu 7 dní v týdnu včetně svátky. Tel. 775 674 057.

Na tomto čísle lze ohlašovat poruchy ve společných částech domu, ale také poruchy u samotných majitelů bytových jednotek.

Pracovníci on-line linky zajistí příslušného opraváře a zpětně kontaktuje volajícího.

Technický úsek poskytuje správu, komplexní servis především v oblastech, kde je potřebná znalost stavebních zákonů a vyhlášek.

Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a instalací, požárně preventivní činnosti.

Zajišťování pravidelných předepsaných revizí a pásporty Vašeho domu a zajištění odstranění případných závad (v ceně).

Vedení evidence o příjmech a nákladech vynaložených na opravu a údržbu (v ceně).

Zajišťování dodavatelů drobných a havarijních oprav v domě

Zprostředkování zajištění převzetí stavební dodávky včetně vedení případných reklamací.

Zprostředkování zajištění drobných a havarijních oprav v bytech členů společenství vlastníků na náklady mandanta.

Příjem a evidence připomínek a řešení organizačně-správních záležitostí v kanceláři správce v pravidelných úředních hodinách.

Nepřetržitý dispečink pro ohlašování poruch po dobu 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.

Jak bude probíhat spolupráce?

1

Kontaktování

2

Nabídka služeb

3

Realizace